Υποτροφίες

Τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ μέσω του γραπτού διαγωνισμού υποτροφιών επιλέγουν και επιβραβεύουν τους άριστους.

Κάθε χρόνο χορηγούν 50 υποτροφίες σε μαθητές που θα φοιτήσουν στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου. Οι νικητές επιλέγονται με βάση τα αποτελέσματα ενός απόλυτα αδιάβλητου διαγωνισμού, που διενεργείται στους χώρους των εκπαιδευτηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ, σε επιλεγμένη ύλης της Α΄ Λυκείου.

Για το σχολικό έτος 2022-23 ο διαγωνισμός υποτροφιών Αριστεύω & Επιβραβεύομαι θα πραγματοποιηθεί στα φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ τη Δευτέρα 27 Ιουνίου στις 17:30.

Η χορήγηση των υποτροφιών γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης σύμφωνα με τα ακόλουθα βαθμολογικά όρια σε κάθε ένα από τα δύο εξεταζόμενα μαθήματα:

  • 5 δωρεάν υποτροφίες για μαθητές με βαθμολογία από 96/100 έως 100/100
  • 15 υποτροφίες με έκπτωση 50% για μαθητές με βαθμολογία από 91/100 έως 95/100
  • 30 υποτροφίες με έκπτωση 25% για μαθητές με βαθμολογία από 86/100 έως 90/100.
  • Όλοι οι διαγωνιζόμενοι μαθητές, ανεξαρτήτως επιδόσεων, θα επιβραβευθούν με προσφορά δωρεάν μαθήματος στο πρόγραμμα φοίτησης της Β΄ Λυκείου του σχολικού έτους 2022-23.

Στο διαγωνισμό των υποτροφιών μπορούν να μετέχουν απόφοιτοι της Α' Λυκείου, ανεξάρτητα με το αν είναι ήδη μαθητές των φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ.

Για την υποβολή της δήλωσής σας και προκειμένου να οδηγηθείτε στην κατάλληλη φόρμα αίτησης, παρακαλώ επιλέξτε αν είστε ήδη μαθητής των φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ ή όχι, πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο.