Σειρά Θέματα & Λύσεις Τράπεζας Θεμάτων Α' & B' Λυκείου 2014-15

   Σκοπός των εκδόσεων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ είναι να παρέχουν αξιόπιστα και χρηστικά συγγράμματα στον φιλομαθή και απαιτητικό μαθητή.Στη σειρά «ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων τίτλων, και τα κριτήρια της Τράπεζας Θεμάτων μαζί με τις απαντήσεις τους.

   Με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τη διαδικασία προαγωγής της Α΄ & Β΄ Λυκείου το Υπουργείο έκρινε πως η Τράπεζα Θεμάτων δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τους διδάσκοντες, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά για το 50% των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων.

   Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το δεδομένο, προσφέρουμε στους μαθητές της Α΄ & Β΄ Λυκείου αυτή τη σειρά, αφού πιστεύουμε ότι η σωστή μελέτη δεν πρέπει να στηρίζεται σε ευκαιριακή αποστήθιση λυμένων ασκήσεων, ούτε, φυσικά, στην κακώς νοούμενη λογική του εντοπισμού «SOS» θεμάτων. Αντίθετα, φρονούμε πως η μελέτη σε βάθος ολόκληρης της θεωρίας, η μεθοδολογική ανάλυση της διδακτέας ύλης, η εξάσκηση με πρότυπα παραδείγματα και η υποδειγματική επίλυση ασκήσεων προσφέρει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις ενόψει της προετοιμασίας τους για τις κρίσιμες Πανελλαδικές Εξετάσεις.

  Η σειρά «ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ» εκπονήθηκε από έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτικούς των φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ,οι οποίοι έχουν να επιδείξουν αναγνωρισμένο συγγραφικό και επιστημονικό έργο. Η διδακτική ενασχόληση και η καθημερινή μας τριβή με τα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων μάς οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η άριστη επίδοση στη Γ΄ Λυκείου προαπαιτεί ανάπτυξη της κριτικής και συνδυαστικής σκέψης, υψηλό γνωστικό υπόβαθρο καθώς και εμβάθυνση σε όλο το εύρος της ύλης των προηγούμενων τάξεων της Α΄ και Β΄ Λυκείου.

  Η εκδοτική καινοτομία της σειράς, που την καθιστά απαραίτητη για την ολοκληρωμένη προετοιμασία του μαθητή, έγκειται στα παρακάτω σημεία:
  • οι απαντήσεις δίνονται αναλυτικά αμέσως μετά την εκφώνηση κάθε θέματος.
  • οι λύσεις παρατίθενται διεξοδικά με υποδειγματικό τρόπο, με παρουσίαση ακόμη και των αριθμητικών πράξεων και υπολογισμών.
  • η μεθοδολογία και ο πρότυπος τρόπος επίλυσης προετοιμάζουν τον απαιτητικό μαθητή που επιδιώκει την άριστη βαθμολογική επίδοση.
  • οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης και οι κρίσιμες επιστημονικές παρατηρήσεις οδηγούν σε εμβάθυνση διευρύνοντας τους γνωστικούς ορίζοντες.
  • οι θεωρητικές επισημάνσεις, τα σχόλια, τα σχήματα, τα διαγράμματα και οι μεθοδολογικές υποδείξεις οξύνουν την κριτική ικανότητα και τη συνδυαστική σκέψη.
  Η παιδεία αποτελεί στην εποχή μας προϋπόθεση κοινωνικής επιτυχίας και μέσο ανέλιξης του ατόμου, επένδυση κρισιμότατη για το μέλλον των νέων. Η προετοιμασία για τις εξετάσεις αποτελεί αφετηρία για έναν όμορφο προορισμό. Ευελπιστούμε και ευχόμαστε η μελέτη του παρόντος συγγράμματος να συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία και να κατευθύνει τον μαθητή στην επίτευξη των στόχων του.
  Ο Διευθυντής Σπουδών
  Ι. Μ. Μπαχαράκης


Η σειρά περιλαμβάνει τους παρακάτω τόμους (διαθέσιμους εδώ σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου - flipping book) :


A' ΛυκείουΒ' Λυκείου
1ος τόμος: ΑΛΓΕΒΡΑ 5ος τόμος: ΑΛΓΕΒΡΑ
2ος τόμος: ΦΥΣΙΚΗ 6ος τόμος: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3ος τόμος: ΧΗΜΕΙΑ 7ος τόμος: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
4ος τόμος: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ